+31 (0)10 415 95 37 info@vemabv.nl

Indien er een (water)bodemverontreiniging aanwezig is kan bodemsanering noodzakelijk of wenselijk zijn. Vema Schiedam BV is in het bezit van het BRL SIKB 7000 certificaat en erkend om (water)bodemsaneringen uit te voeren. De methode en techniek hangt af van veel factoren, zoals locatie en mate van vervuiling. Vema Schiedam BV beschikt over meerdere eigen R-DLP's (Register Deskundig Leidinggevende Projecten), goed opgeleide en gekeurde machinisten en grondwerkers, deco-units, knijperauto's en kranen met overdruk en al wat nodig is bij (water)bodemsanering. 

De specialisten van Vema BV kunnen u van dienst zijn bij het volledige saneringstraject, van bodemonderzoeken tot de eventuele bodemsanering. Indien gewenst richten wij, na de sanering, het terrein weer voor u in. Vema Schiedam BV ontzorgt u van A tot Z.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze werkwijze bij bodemsanering of heeft u advies nodig? Neem dan contact met ons op, onze deskundige medewerkers staan u graag te woord.

Wat is bodemverontreiniging
Wanneer, door toedoen van de mens, stoffen in de bodem terecht zijn gekomen die schadelijk zijn voor het ecosysteem of de mens spreken we van bodemverontreiniging. Bij het beoordelen van het risico van een bodemverontreiniging, en om te bepalen hoe snel een verontreiniging moet worden gesaneerd wordt gekeken naar het humaan, het ecologisch en het verspreidingsrisico.

Wanneer moet bodemsanering plaatsvinden
Wanneer bodemsanering plaats moet vinden is afhankelijk van de aard en omvang van door onderzoek vastgestelde verontreiniging. Ook de wensen van de opdrachtgever spelen mee. 

Saneren
De saneringsaanpak hangt af van het type verontreiniging. Er zijn meerdere saneringsmethoden: verwijderen of isoleren, beheren en controleren van de verontreinigingsbron. Zodra de wettelijke procedures met goed gevolg zijn doorlopen en alle vergunningen zijn verleend kan gestart worden met de  milieukundige begeleiding en bodemsanering. 

Veiligheid- en gezondheidsplan
Bij het saneren van vervuilde bodem is het van belang ruim aandacht te besteden aan de werkwijze en veiligheidsmaatregelen. Voor iedere sanering stelt Vema Schiedam BV een V&G plan op, waarin de specifieke risico's en maatregelen worden beschreven.