+31 (0)10 415 95 37 info@vemabv.nl

Bedrijfsdocumenten

Vema Schiedam BV hecht veel waarde aan kwaliteit, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Vanzelfsprekend beschikken wij over de nodige certificaten op deze terreinen.

Het NEN-EN-ISO-9001-certificaat laat zien dat wij voldoen aan de internationale norm voor kwaliteitsmanagement.

Met het VCA** certificaat tonen wij aan dat wij belang hechten aan veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Met BRL SIKB 7000 (inclusief protocol 7001) mogen wij (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem gecertificeerd uitvoeren.

Wij beschikken over het certificaat BRL SVMS 007. De beoordelingsrichtlijn  Veilig en Milieukundig Slopen is de certificatieregeling voor sloopaannemers.

Vema Schiedam BV beschikt over  het Procescertificaat Asbestverwijdering, dit certificaat is verplicht voor alle bedrijven die zich bezig houden met asbestverwijdering.

Met het CO2 bewust certificaat, niveau 3 op de CO2-Prestatieladder, laten wij zien dat we actief werk maken van CO2 reductie. Zie meer op www.skao.nl

Vema Schiedam is deelnemer aan DuurzaamCollectief. DuurzaamCollectief is het samenwerkingsverband van bedrijven die hun inspanning op duurzaamheid willen combineren.

Om bestaande vakkennis niet verloren te laten gaan leiden wij  nieuw talent zelf op. Vema Schiedam BV is Erkend Leerbedrijf.

Voor het vervoer van goederen binnen de grenzen van de Europese Unie beschikt Vema Schiedam BV over een NIWO vergunning.

Vema Schiedam BV is geregistreerd als NIWO inzamelaar afvalstoffen.